Corporate Social Responsibility

Podnikanie nie je len matematickým výpočtom ziskov a nákladov. Prestíž a dobré meno firmy veľmi úzko súvisia nielen s produktmi firmy , ale aj s procesom ich výroby, pracovným prostredím a spokojnosťou ich zamestnancov.

Pomáhame firmám, ktoré cítia zodpovednosť nielen za svojich zamestnancov, ale aj svoje okolie, s vytvorením pridanej hodnoty ich podnikania a jej prezentácie pre širokú verejnosť. Každá firma či jednotlivec môže svojim dielom prispieť k lepšiemu životu vo svojom okolí, a je zodpovednosťou nás všetkých sa o to aspoň pokúsiť.

Naša firma ponúka vypracovanie konceptu CSR šitého na mieru pre konkrétneho klienta, jeho implementáciu a rôzne podujatia na jeho podporu určené pre širokú verejnosť. Zabezpečujeme spoluprácu s vládnymi a mimovládnymi organizáciami na podporu jednotlivých projektov.

4Upravene4