Podnikateľské správanie

Dodržiavanie štandardov podnikateľského správania významnou mierou napomáhajú budovať dobré meno firmy. Cestou k úspechu je vytvorenie koncepcie CSR pre klienta v súlade s dlhodobou stratégiou rozvoja firmy. Cieľom je zvýšenie prestíže spoločnosti nielen v segmente pôsobenia firmy, ale aj v očiach širokej verejnosti.


 

  • Analýza stavu
  • Vytvorenie konceptu CSR šitého na mieru firmy
  • Implementácia a riadenie aktivity počas celej doby spolupráce
23