Podujatia

Propagácia aktivít firmy je niekedy omnoho efektívnejšia prostredníctvom kultúrnych, zábavných, či športových podujatí určených či už pre vlastných zamestnancov, obchodných partnerov alebo širokú verejnosť. Naša firma ponúka kompletné zabezpečenie prípravy a organizácie takýchto podujatí. Samozrejmosťou je dobre pripravené PR celého podujatia.


 

  • Vytvorenie konceptu celej akcie
  • Organizácia a zabezpečenie podujatia
  • Teambuilding
  • Medializácia (PR)
25