Krízová komunikácia

Komunikácia v krízových situáciách, kedy je ohrozený pozitívny imidž spoločnosti, je najdôležitejšou súčasťou komunikačnej stratégie. Ide väčšinou o vypäté situácie, ktoré si žiadajú dôležité manažérske rozhodnutia.

Každý manažér pri krízovom manažmente potrebuje znižovať tlak na rozhodnutia. Tlak môže byť vládny, mediálny alebo spoločenský. Naša firma Vám cez skúsených mediálnych analytikov pripraví stratégiu krízovej komunikácie a po celý čas Vám vie byť k dispozícií pri riadení, keďže krízová komunikácia je intenzívna a je potrebná neustála aktualizácia. Práve neustále vyhodnocovanie a aktualizácia stratégie je nevyhnutná pre zvládnutie situácie. Našou úlohou je odbremeniť manažment od tlaku a tak v čo najväčšej miere zmierniť tlak na celú spoločnosť.

Krízový manažment, keď ide ruka v ruke s krízovou komunikáciou, tak zabezpečí dobré riešenie pre každú spoločnosť. Náš tím je pripravený participovať na takýchto rozhodnutiach a napomôcť k úspechu ťažkých rozhodnutí.

18