Riadenie krízovej komunikácie

Krízová komunikácia je veľmi špecifická najmä kvôli tomu, že nekomunikujeme len pozitívny odkaz, ale čelíme aj mediálnemu tlaku. Na to je potrebný silný tím, ktorý je stotožnený so stratégiou, ale aj dostatočne schopný reagovať na zmeny. Naša firma sa vie priamo podieľať na riadení krízovej komunikácie Vašej firmy, čo spočíva v neustálom vyhodnocovaní komunikácie a intenzívneho pretláčania Vašej stratégie, ktorú vieme aktualizovať podľa vývoja a potrieb.


 

  • Monitoring médií
  • Analýza rizík
  • Aktualizácia komunikačnej stratégie
  • Komunikácia stratégie navonok
42