Stratégia krízovej komunikácie

Každá krízová komunikácia je ovplyvnená samotným štartom. Dôsledná príprava stratégie Vám umožní dobrý štart a rozbeh, na ktorom sa bude dať po celý čas stavať. Náš skúsený tím Vám pomôže čo najlepšie identifikovať všetky riziká, aby ste sa im mohli vyhnúť a nastaviť komunikáciu tak, aby podporila Vaše manažérske rozhodnutia.


 

  • Analýza rizika
  • Vytvorenie komunikačného odkazu
  • Nastavenie stratégie krízovej komunikácie
21