PR consulting

PR je jednou z najdôležitejších súčastí každej úspešnej, stabilnej a prosperujúcej firmy. Mnohokrát obrovské investície do reklamy neprinášajú firme očakávané výnosy. Sila a prestíž značky neprichádzajú samy od seba, ale je potrebné ich neustále budovať.

My pomáhame klientom vytvárať dobré meno v očiach verejnosti a tak prispievať k celkovému napĺňaniu strategických záujmov spoločností. Kombinácia inovatívnych a osvedčených prístupov je zárukou nášho spoločného úspechu.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti PR, od vypracovania úspešnej stratégie, cez jej napĺňanie, až po sledovanie a vyhodnocovanie dosiahnutých cieľov. Pripravujeme nielen dlhodobé, ale ajkrátkodobé kampane zamerané na konkrétny produkt.

16