Monitoring médií

Poskytujeme komplexný prehľad mediálnych výstupov pre klienta. Náš tím ich vyhodnocuje na každodennej báze, a vďaka tomu môžeme dôsledne sledovať napĺňanie stratégie a obraz značky firmy v médiách a na verejnosti. Sme schopní okamžite reagovať na udalosti dotýkajúce sa podnikania firmy a zabrániť tak negatívnym dopadom na nášho klienta.


 

  • Prehľad mediálnych výstupov
  • Hodnotenie a ich analýza
  • Návrhy opatrení na elimináciu negatívnych dopadov
13