Sociálne média

PR ako aj komunikácia je jedným z najrýchlejšie sa meniacich prostredí v posledných rokoch. Uvedomujeme si, že komunikačné kanály sa čoraz viac presúvajú do digitálneho sveta internetu.
Pôsobenie každej spoločnosti v tejto sfére, ktorá chce byť dlhodobo úspešná, je nevyhnutnosťou.

Ponúkame prípravu a poradenstvo pri spúšťaní a riadení internetovej komunikácie.


 

  • Web stránka (forma, služby a produkty)
  • Facebook
  • Ďalšie nástroje komunikácie
41