Stratégia

Ponúkame vypracovanie komplexnej PR stratégie pre klienta na základe bussiness plánu rozvoja firmy. Správne zvolená a nastavená stratégia je kľúčovým prvkom nami poskytovaných služieb. Pri príprave je nevyhnutná intenzívna spolupráca s manažmentom a marketingovým oddelením klienta. Nové prístupy, ktoré používame sú zárukou úspechu Vašej firmy.  • Analýza stavu
  • Pomenovanie cieľov
  • Kľúčové posolstvo
  • Vypracovanie stratégie
  • Update stratégie
11